Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Senagat tejribesi

  Senagat tejribesi

  Gurluşyk tehnikasyny ýasamak we satmak boýunça 30 ýyllyk tejribesi bilen bu kompaniýa Hytaýda uly müşderi bazasyny we ajaýyp abraýyny döretdi we önümleri köp daşary ýurtlara we sebitlere satdy.
 • Hil kepilligi

  Hil kepilligi

  Önümlerimiziň hemmesi, ähli satylan önümleriň asyl öndürijiler tarapyndan kepillendirilen hyzmat ediş möhleti ýaly işlemegini üpjün etmek üçin berk synagdan we hakyky maşyn barlagyndan geçýär.
 • Çalt eltip bermek

  Çalt eltip bermek

  Fujian we nanunnanda öz wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin giňişleýin ätiýaçlyklary bolan uly göwrümli ätiýaçlyk ammarlarymyz bar.

Biziň blogymyz

 • 微 信 图片 _20230604173142

  CTT Expo 2023-de Juntai Machinery - Gurluşyk enjamlary we tehnologiýalary üçin halkara söwda ýarmarkasy

  CTT EXPO Russiýada, Merkezi Aziýada we Gündogar Europeewropada iň uly halkara gurluşyk tehnikasy sergisidir.Gurluşyk enjamlary we tehnologiýalary, ýörite maşynlar, ätiýaçlyk şaýlary we Russiýada, GDA we Gündogar Europeewropada täzelikler üçin öňdebaryjy söwda ýarmarkasy.20 ýyldan gowrak taryh ...

 • 微 信 图片 _20230604161031

  “Juntai Machinery” CICEE 2023-de peýda boldy

  2023-nji ýylyň maýynda “Juntai Machinery” 12-15-nji maý aralygynda Çangşa halkara konwensiýa we sergi merkezinde (Hytaýyň Çaňşa) geçirilen Hytaý halkara gurluşyk enjamlary sergisine (CICEE) gatnaşdy. Sekiz ýyllap dowam eden ösüşden soň, CICEE esasy birine öwrüldi. ýarmarkalary ...

 • EPIROC-yň COP MD20 gidrawlik gaýa burawy bilen gysgaça tanyşlyk

  DING He-jiang , ZHOU Zhi-hong (Mehaniki in Engineeringenerçilik mekdebi Science Pekin Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti ij Pekin 100083) Gysgaça mazmuny: Kagyz EPIROC-yň COP MD20 gidrawlik gaýa türgenleşigini görkezýär we ulanylyşdaky artykmaçlyklaryny seljerýär.Bu gidrawlik gaýa burawy, COP 1838 bilen deňeşdirilýär ...

 • habarlar (3)

  Sandwikden RDX5 gidrawlik gaýa burawy

  Sandwik 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda HLX5 türgenleşiginiň ornuny tutýan ygtybarlylygyndan has ýokary bolan HLX5 burawynyň dizaýnyndan soň täze RDX5 türgenleşigini hödürledi.Minimal bölekleri we modul bogunlaryny ulanyp, käbir bölekler innowasiýa taýdan kämilleşdirildi, HLX5 burawy bilen deňeşdirilende, RDX5 burawy gowulaşdy ...

 • habarlar (2)

  JUNTAI 2021 Changsha halkara gurluşyk enjamlary sergisine baryp gördi

  2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Juntai 2021 Çangşa halkara gurluşyk enjamlary sergisine (2021 CICEE) gatnaşmaga çagyryldy.Bu gurluşyk tehnikasynyň sergisiniň meýdany 300,000 inedördül metre ýetdi, bu dünýädäki gurluşyk tehnikasynyň iň uly sergi meýdançasydyr ...